Contribute

All employees are encouraged to contribute articles to this blog, because this is your blog. We are just the custodians (de facto custodians) taking care of everyday affairs of up keeping the blog.

All articles will be kept anonymous (remember to use an anon email address). You can use your preferred pen name in all articles; we encourage you to stick to one pen name, instead of changing frequently. All articles shall fully comply with Code of Ethics of this blog.

Send in your articles to emptycc@inbox.com

 

Article Guidelines

 • Articles must be original
 • If republishing please indicate the original author and the publication and a link to the original article
  • articles are republished (on this blog) so that MTCC employees can express their opnion on it
 • All articles must be in MS Word 2003/2007 format
  • PDFed and email embedded articles are difficult to extract
 • For Ethical requirements please refer to COE page
އިސްތިހާރު

11 ޚިޔާލުތައް (+add yours?)

 1. a
  ޖަނަވަރީ 13, 2010 @ 09:21:21

  Please upload the breaking news bafayaa’s breaking news urgently, I think you guys must check email more frequently or drop your mobile number to forward the message

  ރައްދު

 2. bafayaa
  ޑިސެންބަރު 15, 2009 @ 08:49:40

  pls publish bafayaa article as soon as possible

  ރައްދު

 3. black hattitude
  Oct 20, 2009 @ 11:56:11

  hello,

  thanks for the great quality of your blog, every time i come here, i’m amazed.

  black hattitude.

  ރައްދު

 4. Bill Bartmann
  ސެޕްޓެމްބަރު 02, 2009 @ 23:48:33

  This site rocks!

  ރައްދު

 5. AYYU
  މާރިޗު 10, 2009 @ 20:00:58

  DEAR ALL LAST YEAR OUR COMPANY STAFF WAS ARRESTED FROM L.GAN AIRPORT , HE WAS TRAFFICKING DRUGS. AFTER HE WAS TRAFFICKING DRUGS HE WAS PROMOTED AS A MANAGER. TILL NOW HE IS IN MTCC.

  ރައްދު

 6. amana
  މާރިޗު 08, 2009 @ 09:51:29

  All our editors, contributors, columnists, and authors must comply with this code of ethic.

  1. All articles pertaining to specific individuals must be factual
  2. All articles must be non-defamatory
  3. No article must contain vulgar or abusive language
  4. No article shall promote hate (hate-literature)

  why aren’t anyone monitoring or regulating this Blog………..REMINDER>>>>>>>

  ރައްދު

 7. Bafayaa
  ފެބުރުއަރީ 21, 2009 @ 21:23:01

  ބަފަޔާ ފޮނުވި އާޓިކަލް އަދިވެސް ނާރަނީތަ؟

  ރައްދު

 8. enkolhu
  ފެބުރުއަރީ 21, 2009 @ 20:45:33

  ހެހެހޭ، ބްލޮގް ހަދާމީހާ ބިރުގަތީތަ؟ ނޫނީ ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ލިބުނީތަ! ހާދަ އަޕްޑޭޓް ނޫނޭ،ބޭނުންވި ކަންތައްހާސިލްވީހެންހީވަނީ

  ރައްދު

 9. dhivehin
  ފެބުރުއަރީ 10, 2009 @ 14:43:25

  Which language do you prefer to uploading Dhivehi or English or both?

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: