30th Anniversary


MTCC 30th anniversary happens on 18th December 2010. Congratulations to all the staff and the management.

އިސްތިހާރު

5 ޚިޔާލުތައް (+add yours?)

 1. fuss
  ޑިސެންބަރު 15, 2010 @ 00:13:12

  migothah deprtment higan ulhynama kunfunnan maa fiadhaavaane…essoru mihaaru e ulhenne back date akah MC hoadhan…baipenuge zamaaneh nuoon mee…aduehin COO aaa maa jassaalaigen ulhey vaahaka…ehtan eyna hingumaa havaalu veema bodaahaakanee..kudhinney thee boduvareh…baraabarah foeehan ais haavlu koh fa huri massaika koffa dhen angahuluva bala…no pay study leave ga ulhf aaima hion kuri erumah shukurukohbala..aharmenge naape men hadha massakatheh koh genney ehisaabah e dhiyaee….

  ރައްދު

 2. ޑެޕިއުޓީ
  ޑިސެންބަރު 15, 2010 @ 00:01:24

  އަހަރީ ދުވަހުގެ ގާއެތުރުން
  ކުންފުނީގެ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފް ކުޅިވަރެއްދަނީ ރާވަމުންނެވެ. ރާއްޖޭގައި މިފަހަކަށް އައިސް އަދި ތަޢާރަފް ނުކުރާ ޒާތެއްގެ ކުޅިވަރެކެވެ. މުހައްމަދު އަމީން އުފެއްދި ކުޅިވަރެއްކަމުގައިވާ “ބަށި” ވެގެން ދިޔައީ އާންމުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މަޤްބޫލް ކުޅިވަރަކަށެވެ. ނަމަވެސް ފަހުގެ ޖީލްތައް މިކުޅިވަރަށް ވަރަށްބޮޑެތިފާޑުކިޔުންތައްދިޔައީ ކިޔަމުންނެވެ. އެއީ ދުނިޔޭގައި އަލަށް ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރަގަސްދީގެން ކުޅޭ ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައި މިކުޅިވަރުވާތީއެވެ. އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ގާއެތުރުން ވެގެންދާނީ ވަރަށް މަޤްބޫލް ކުޅިވަރެއްކަމުގައި ހީކުރެވެއެވެ. އެއީ މިއީ މިފަދަ އެހެން ކުޅިވަރެއް ރާއްޖޭން ވުޖޫދަށް ނެރޭ ކުޅީވަރެއްކަމުގައިވާތީއެވެ. މިކަމުގެ ފަހުރު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށްވެސް ލިބިގެންދާތީއެވެ. މީގެ ބާނީ އަކަށްވާނީ ކާކުބާވައެވެ. ގާއެތުރުމުގެ ޤަވައިދު މިހާރު ދަނީ ހެދެމުންނެވެ. މައްސަލައަކީ މިކުޅިވަރުގައި މެޝިނަރީބޭނުން ކުރާތީއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ކުޅިވަރުތަކުގައި މެޝިނަރީ ބޭނުންކުރުން މީ އޮންނަކަމެއްނޫނެވެ.

  ރައްދު

 3. club
  ޑިސެންބަރު 12, 2010 @ 23:48:35

  Dear Everyone
  We thank for those who submitted logos for MTCC’s 30th Anniversary. However we are sorry to inform that none of the logos submitted in the first round got selected. Therefore opportunity to design a logo for 30th Anniversary is opened for a second round.
  Design a logo for MTCC’s 30th Anniversary.
  THE WINNER WILL GET MRF 3000 CASH PRICE and shield.
  Due date: 15th December 2010, before 1600hrs.
  Submit your logos to: ibarhim.latheef@mtcc.com.mv
  IMPORTANT
  The selected logo will be used throughout the y ear 2011 on MTCC’s official documents such as memos letters and so on. Therefore all logo designers are advised to consider this when designing the logo.
  A staff can submit maximum 3 logos.
  Do NOT put your name, RCNO or mobile number along with the logos.
  Submit your logos in JPEG or PNG format.

  ރައްދު

 4. xaki
  ޑިސެންބަރު 12, 2010 @ 13:07:15

  emme fahun thi anniversary ves vaanee party kullagandakahh. Mifaharu husha elhi logo thakuga maa reendhoo kula madhu veema you evves logo ehh approve nuvee. ehenu vaanee, COO akee maa pro Blue mee hehh viyya dhoa.

  ރައްދު

 5. dhona
  ޑިސެންބަރު 12, 2010 @ 08:38:44

  Events;
  Ehgalah erumuge rasimiyaath

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: