Mee Dhonbege fahu faharuba?


މީ ދޮންބެގެ ފަހު ފަހަރުބާ؟
ދޮންބެ އަނެއްކާވެސް އެހެންދިމާލަކަށް، މިފަހަރު ދޮންބެގެ ނިންމުން އަނބުރާގެންނާނެހެނެއް ހިޔެއްނުވޭ. ވޯރކްސް ކޯޕަރޭޝަނުން ދޮންބެއަށް މި އޮފާ ދިންތާ މިހާރު ދުވަސްގަނޑެއްވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް ދޮންބެ ވިސްނުން ހުރީ ކުންފުންޏަށް ހިދުމަތްކުރާށެވެ. އިންސާނަކަށް ކެތްކުރެވޭނީވެސް ވަކިވަރަކަށެވެ. ދޮންބެއާއި މިހާރުގެ ސެލެބްރެޓީސުން (އެގްޒެކެޓިވުން) ދިމާކޮށަލައިގެން އުޅޭތާ ލައްކަ ދުވަސްވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް ދޮންބެ ކަހާތަން ކަހާލައޭކެވެސް ހިތަކަށް ނާރައެވެ. ކުރިން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންދޮންބެ އަށް ދެމުން އައި އޮފާރ މިފަހަރު އައީ މުޅިންތަފާތުގޮތަކަށެވެ. (އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް)

ފާޑަކަށް މަޖުބޫރުވާގޮތަކަށޭބުނުމީވެސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ކޮންމެ އަކަސް މިފަހަރުދޮންބެ ނިންމުންވެސް ތަފާތުވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މިކަމަށް ފުންކޮށްވިސްނާލުމުގެ ގޮތުން ދޮންބެ ވަނީ ޗުއްޓީއެއްވެސް ނަންގަވާފައެވެ. ކަމުގެ ހަބަރު ދަބަރު ޔަޤީންކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ދޮންބެގެ އަރިސްބޭފުޅަކާ ސުވާލުކޮށްލުމުން ދިނީ ވަރަށް ތަފާތުޖަވާބެކެވެ. ދޮންބެ ބުނިކަމަށްވަނީ” އެމީހުން ގޮތްހުސްވެގެން އުޅުނަސް ، އަހަރުމެން ނޫޅެންގޮތް ހުސްވެގެނެއް. މިޔަށްވުރެ މާރަނގަޅު އޮފަރތައް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ އެތައްތަނަކުން ލިބެމުންދޭ. މިހާރުދެން މަސައްކަތް ކުރަން އުނދަގޫވާހިސާބަށް ކަންތައްތައް ދިޔައީމަ ކުންފުނި ދޫކޮށްލަން މިވިސްނީ، މީގެ ދެތިން މަސްކުރިންވެސް ވާނީ މެނޭޖްމަންޓަށް އިސްތިއުފާއަށް ހުށަހަޅާފާ، އެފަހަރުވެސް މެނޭޖްމަންޓުން އާދޭސްކޮށްގެން މަޑުކުރީ، މިއަދުމިއޮތީ އަނެއްކާވެސް ހަމަ އެދުވަސް އައިސް، މިފަހަރު ދެން ހަމަބޮޑަށް ބުރަވެވެނީ މިތަންދޫކޮށްލުމަށް ” ކޮންމެ އަކަސް މިކުންފުނިންގެއްލިގެންދާ ވަރުގަދަ ފަހުލަވާނެކެވެ. މިކަމާ މެނޭޖްމަންޓުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ވިސްނާބާވައެވެ.

އިސްތިހާރު

4 ޚިޔާލުތައް (+add yours?)

 1. bond
  ނޮވެމްބަރ 24, 2010 @ 19:12:50

  put in ur list

  1. lUn professional financial head leela

  ރައްދު

 2. dhaitha
  ނޮވެމްބަރ 23, 2010 @ 12:14:10

  kaakubaa dhen BSS hingan annaanee….? fulhimadhu unguri eh kanneynge…

  ރައްދު

 3. Niedhuru
  ނޮވެމްބަރ 16, 2010 @ 13:02:45

  good luck to work corporation, good riddance from mtcc.

  ރައްދު

 4. dontha
  ނޮވެމްބަރ 15, 2010 @ 23:34:39

  haadha heyo fulhey ..heevanee varag arish beyfulhaku liyefa oih liyumeh hen…ma bunanaee jama esoru beyru kohlashey..meeharu MTCC ge mathi varah baru..musaara bdou kameh nukuraa verinthah kadaa haradhu kuda kuranvi…Raney kahala rnaglhu meehaku beyrukohlankerunee,,, dhari baloan ves baih meehunah pay leave dhey viyaa,,,kalo mee vaa thankaee.. ma huri again nubunah ekamaku mi bulogu ga liyaa bai meehunah hee vanee maa bodha kantha egeyhen..thiyo thee kalo men beynun vaa meehunah head kan dheefa…kuriyah vurah kanthah goas…mikn igeyne mothaa ulhey komme meehakah.. adhi lha sorehlaigen hadi haavaneee,,,

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s