Coffee Corner: Lost


Is MTCC lost?
What is going to happen next? or what do you think you would do to bring it on the path of success?
Open for discus…..

އިސްތިހާރު

22 ޚިޔާލުތައް (+add yours?)

 1. meow
  ސެޕްޓެމްބަރު 27, 2010 @ 19:14:07

  Hr is busy generating salary.. they should think about the OT specially claimed from non profitable department.
  BSS, superviosrs shoud be closely monitored. One of them evven bully the untouchable dhonbe ….no one had gut to do anyhting to this guy

  ރައްދު

 2. vasmeeru
  ސެޕްޓެމްބަރު 25, 2010 @ 18:32:24

  varah molhu adhi kaamiyaabu fare ehga varah bodu agu dheefa MTCC baivai ve evves kaamiyaabeh nulibunu.. kunfuneega fasi nethey kiyaafa haradhu mikureveny tourism supplier fare akah..aduehin OT aai kothufaisa ves mmi kamuga ulhunumeehunah dhinee ehenmeehunna hilaafah kan..emme iraku keymakah 40 Rf dhino…Mee CFO nimmi gothakaoo.. vedhaane mee ebunaa kahala adhya kilaafu harakaathakh veema kanneyge.. egothunmikamuga ulhu kudhinah evaluate kuraa iru pointu dheyne…
  saharo mi oih zamaanako, hama mi ahramenah huri goih baa..
  ahammiyathu mi dhevenee konkamakh ba..
  buneveynee kureega thibi baeh nukiyva thibi verin gaathakah ves miadhu zuvaan verinanh naadhevunee…mee hamma reedhoo badhaleh..

  ރައްދު

 3. veriyaku nethifaa..
  ސެޕްޓެމްބަރު 25, 2010 @ 18:25:35

  kalo aneh kaa annehkau siyasee vaan fashaafi.. department oyaa dhanikoh adhi soi kuri project thah higaanuganevuneess..chuttee nagain vee partyge dhairaadge membearkah van campainu kuran gossa..ok vaane dho..party hinguneema nimunee..

  ރައްދު

 4. soodhiqu
  ސެޕްޓެމްބަރު 25, 2010 @ 18:22:51

  bunan vaahakeh mihaaru mi othee the executive ge imalaa kushuge hanguraama..ebbayaku aneeh bayaku sappe rashuga neh vaguthu bahuge memoge hamala thakeh badhehikohffi.. gadh ve faraathey adhi neyga…adhi habaru libunu mithanun imlaa dhatththa departmentehge bogunana fonuvivaahaka..adhi mikamaa vidhdhaigen memo eh fonuvivaahaka…ma mi heeree mi beyflhung qaabil kamaa medhu hama hairaanve antharees vefa.. Sappe ah ham kamudhnee migoih kanneyge..

  ރައްދު

 5. veriyaku nethifa
  ސެޕްޓެމްބަރު 20, 2010 @ 17:43:42

  alhe meee kammathi kadayeh tha? noonee vaarutha mudhalehtha…unglhu uglhifa dhanee…kuraa kameh haraan

  ރައްދު

 6. koya
  ސެޕްޓެމްބަރު 17, 2010 @ 22:46:04

  ekkala maih dhonbe uh COO noony consultant akah hadhaafa thibunaa far1q uh dhenee BSSD oh…huh hahh haa…dhen miyoy zamaanako..baakee 3 aharu vaairu mi 30 aharuge kunfuni onnaane ba..bodo kan llibuneema ves mee gen emme sorakah ves evves kameh nukurevu..

  Hr , veriyaku ebhuribaa..essoruhedhi evves ececheh maaleh nukureviunu..

  Finanace- hovi veriyakun teamu roolijje..emme kiladhaana kerey Raape kedijje..

  Admin- alhe ma hee hee halaaku vedhaane..dhuvas vee meehunah ihuthiraam kuran vaane ekmaku mi bodu musaareh dheefa bahttan heyo vaane baa. corporate aa ekkola..

  Contracting -eyoh oya dhanee.. hithu hurigothakah ethaa kan e nimenee..veriyaku dhakka vaahaka dhima eh nuve..libey ecchech kah vureh haradhu bodee.. ok noon nimeny software error akun kanneyge..

  Mega dept- mi ves bodu jokey, thinbaaru othee vaki vefa..

  BSSD- mee ehen meeunge bin thakun laari nagaiegn bayakah matee magaamu thakeh ga behetumah oiy thaneh..ethennah haradhu vaavaru mikan hoadha bala..

  TSD- ahramenge dhon dhariyeh baa..hithurigothakah ethanah hadhanee..emajje kuraane evves kameh neh..

  ok nimmallee. forum akah thankoleh dhiguvejje..

  ރައްދު

 7. dickc
  ސެޕްޓެމްބަރު 17, 2010 @ 22:23:55

  Staff gets terminated for nothing
  Promotion un ethically
  No one cares about just anything- fee sabeelilllaa

  ރައްދު

 8. Affy
  ސެޕްޓެމްބަރު 17, 2010 @ 02:09:40

  Keep your mind open to change all the time. Welcome it. Court it. It is only by examining and reexamining your opinions and ideas that you can progress.

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: