The illusionist


It has been more than two months since the famous Group X Sappe took over MTCC. His main task was to restructure the company for better or worst. His words were so clearly heard by the senior management but virtually none follows it. Let’s go through some of his due diligences;
1. Restructure- implemented by a memo but who follows It.? NONE of the new heads have met their staff yet. Where is Trade head? Who is going to be logistic head? No one knows what to do.
2. Staff transfers: Solih transferred to Thilafushi, then Male’ and now sacked. Faisal transferred to Thilafushi then Male’. Hudha, Nafiza and Usman transferred to Head office which will be evacuated soon. WHAT a waste of time and energy.
3. BSS has not enough staff which he never expected
4. TSD ferry services are going bad to worst. Does he know about it? Only he could remove Siraj who is hard worker but not Zaki who is now an MDP activist who talks all the time than work. You may find him in the kada front t of his office during most of his office hours. May be Shahee n was sacked because he rejected Zakis’ overtime log.
5. Where is Foitheyo concept? Shaheed failed.
6. Ferry terminal concept- Shaheed failed
7. Business Plan- may be Shaheed faked again
8. Salary structure- an idea was discussed but nothing more.
9. Idle pool- only 4 staff May….what?
10. What the hell is Idea bank? It is just he could sack those ex heads or they are too senior to move to idle pool.
The main illusion is developing Sawmill to a City Hotel with MTCC share. All of a sudden MTCC got way to Finance. Bravos keep up the good work.

އިސްތިހާރު

5 ޚިޔާލުތައް (+add yours?)

 1. hasanaa
  އެޕްރީލް 06, 2010 @ 09:22:24

  I guess it is essential to bring about the following change immediately for a smooth transition:
  Dissolve Logisitics Division and combine Engineering Department and Logistical operations department as a single department and can be called Logistics Dept and make Procurement Dept as an independent one. Three Sections need to be formed in the Logistics Dept. The sections can be named as ‘Engineering’, ‘Operations’, and ‘Administration’. This will help for efficient and effective operation of all logistic related work under one roof.

  ރައްދު

 2. Fact
  އެޕްރީލް 04, 2010 @ 23:41:00

  The reason for restructuring the company might be because of poor financial performance, support a new corporate strategy, to take advantage of a business opportunity. Or to correct a large error in how the company is valued in the capital market. Change capability is necessary for the organizations that will succeed in the future and management trends come and go. They are good or bad depending on many variables: industry, company culture, education level of workers etc. Successful change management requires: effective communication, full and active executive support, employee involvement, organizational planning and analysis and widespread perceived need for the change.

  Research shows that reorganisations that involve the employees are more successful than those that exclude them. Implementing the change in an organizational environment that is already employee-oriented, with a high level of trust, is a huge plus. It is important that management respect the employees as a group, and always treat them fairly and should be informed about anything that will affect their employment. Understanding and responding to the range of human emotions during times of intense change, is also cited as critical. All of this may sound straightforward, but management suggestions about how to do each of these successfully are priceless.

  Nevertheless, remember, management’s first obligation is to the health of the company, management can not sacrifice the company for any individual. If the company suffers as a result of poor personnel decisions on management part, it may result in further downsizing and more employees would have to be released. Don’t brightsize the company by keeping people with the greatest seniority. Don’t just keep the blondes. Don’t keep people just because they are friendly or dependable. Make all your staffing decisions based on what is best for the company.

  ރައްދު

 3. މަމީދެންކާކު
  އެޕްރީލް 04, 2010 @ 21:25:23

  ކޮބާތަ ކުންފުނީގެ ޑިޕާރޓްމަންޓްތައް ހިންގަންވީ ގޮތް، ވާސިލް ވާންޖެހޭ އަމާޒުތައް. ސައްޕެއަކީ ހަމަ އެއްވެސް ކަމެއްވީ މީހެއް ނޫން، ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް އެންމެ ކުޑަ މިނުން ޗާޓް ނިކުން އިރު ނިމި ފައެއް ނެތް، މިނިމިދިޔަ 2 މަސް ދުވަހު ތެރޭ ކޮން ކަމެއް އެވީ. އެނާއަށް ނުވާނެ ކަމެއް، އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ވެސް ހުތުރެއްނު. ތަންކޮޅެއް ޕްރޮފެޝަނަލް ވާންވެޖޭނު، އަޑު ހަރުކޮށް ބުނާނެ ކަންކަން ހަވާލު ކުރީމޭ، އިވޭހާ އަޑަކަށް އަމަލުކުރުމަށް ވުރެއް. ކަމުގެ ހަގީގަތް ހޯދިންތަ އެއްވެސް ކަމެއްގަ. ކަލޯ މެނޭޖްމަންޓް ކިޔަވަންވީނު.

  ރައްދު

 4. thakuru
  އެޕްރީލް 04, 2010 @ 21:19:29

  before the termination of Mr. Shaaheen and Mr. Ranesh where offered the posts of MD on the condition that they join MDP. both of them turned down the offer.

  there are few more in the termination pipeline, thas and naseem are working hard to pump them out:- shaheed, Usman, Abidha, sheereen, hamid, ……

  wonder whats going on in this company

  ރައްދު

 5. jerry
  އެޕްރީލް 04, 2010 @ 19:05:57

  kunfuneege idhaaree baige bodu meehaa bodeti meyzu etanuga uley bayeh muvazifunnnan bahan fashaafi

  mi meyzu alhe kihinei tower gedhaaneeves

  adu iveygotuga eyee fisaari an heneko, MD ah ves matanuveyo

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: