Ebeyge khiyaalu


އެބޭގެ ހިޔާލް ؟

ރޭގަނޑު ސައިން ރޭގާ ދިމާވެގެން ވާހަކަ ތަކެއް ދައްކަން އުޅޭހެން ހީވެގެން އަހާލީމެވެ

ކޮބާ ކިހިނެތް ވިގެން ތި އުޅެނީ؟

އެބޭ ” ކޮބާތަ މިހަރު އެންމެ ހިނގާ ހަބަރަކީ؟”

# ބްލޮގެއް ނުކިޔަންތަ؟
(އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް)

“މިހާރު ބްލޮގް ނުކިޔާ ކަމުގާ ބުންޏެވެ. ކޮބާ މިޙާރު އެންމެ ހިނގާވާހަކައަކީ؟” ކުންފުނީގެ ސްޓްރަކްޗަރ ވާހަކަ ކަމަށް ބުނުމުން ހިޔާލެއް ފާޅުކުރިއެވެ. ” މަށައްފެންނަނީ ތި ސްޓްރަކްޗަރ ހަދާ ކަންތައްވެސް އައުޓް ސޯސް ކުރަން… އާނ އެހެންޏާ ތިބުނާ ސްޓަރްކަޗަރ އެއް ނިމޭކަށް ނޫޅުނެއްނު!.”

ވާނީ ވެސް އެހެންތާއެވެ. ސްޓަރަކްޗަރ ހަދާ ކޮމެޓީގައި އުޅެނީ އެންމެ އިންޖިނޭރެކެވެ. ދެން ކުންފުނީގައި ހުރި އިންޖިނޭރު ކޮމެޓީ އަކަށް ނުލައެވެ. ދެންހުރީ ޔަންމާ އިންޖީނު ހަދާ އިންޖިނޭރެކެވެ. އާނ އަދި ހުންނާނެ އެބުނާ ކޮމްޕިއުޓަރު އިންޖިނޭރު..”

ރަނޭމެން ތިބި ނަމަ މިހާރު ތި ނިންމައިފީސް… ” ސްޓްރަކްޗަރ ނުނިމެންޏާ ތި އަހަރުމެންނަށް ހަވާލުކުރޭ ، ހުރީ ކޮންކްރިޓުންތަ؟ ނޫނީ ދަގަނޑުންތަ؟، ދަގަނޑުންވިއްޔާ އަހަރުމެންގެ ވެލްޑިންގ ޓީމަށް ހަވާލުކޮށްލާ އިރަށް އިސާހިތަކުތި ނިންމާލަފާނެ. ” ބަލާ އަހަރުމެން ހެދި ބްރިޖް ! ކާކު ތިބުނާ އެއްޗެއްހެދީ އެކަށްޗެއްވެސް ނުހަދާ … އެންމެ 4 ދުވަހުން ނިންމާލީ. އެރާވާލަންވެސް ނެގީ އެންމެ 2 ރޭ … އެފަހަރު އެ ބްރިޖް ހުޅުމާލެ އާއި ހަމައަށް އަޅަންބުނިނަމަވެސް އެޅީމުސް… އަޅެފަހެ ރުޅިއެއްނާންނާނެތަ.. މިހާރު 35 ދުވަސް ވީ ވިއްޔަ އެބުނާ ސްޓްރަކްޗަރ އެއް ހަދާތާ.. އަދި އެ ނިމިގެން ރާވަން ކިހާދުވަހެއްނަގާނެބާ؟… މަށެއްނުދާނަން މިފަހަރަކު.. ކުރީފަހަރުވެސް އަހަރުމެންނަށް އޯޓީ ދީގެން ހީވީ ….. ކުންފުނި ބަނގުރޫޓް ވެގެން މި އުޅެނީ ބްރިޖް ހެދިމީހުންނަށް އޯޓީ ދީގެންނޯ…، އަދި އެބަބުނެޔޭ 1 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވިވާހަކަ.. ކޮންތާކު އަހަރުމެން އެހަދާފާ ހުންނާނީ ތިލަފުށީގަ އުކާލާފަ ހުރިއެއްޗިއްސުން..( ހުންނަތާ ގިނަދުވެސް ވެފަހުރިއެއްޗިއްސުން) ، މިފަހަރު ތިހަދާ ސްޓްރަކްޗަރ ހިޔެއްނުވޭ ރޫޅާ ލެވޭނެ ހެނެއްވެސް. އެހާ ދުވަހުން ހަދަންޏާ ވަރުގަދަވާނެތާ!… މަ ބަލާނަން އެ ހެދި މީހުންނަށް ރޫޅާ ލެވޭތޯ.. މަށައްހީވަނީ ތި ރޫޅަންވެސް ޖެހޭނީ އަނެއްކާ އަހަރުމެންނަށް ކަންނޭގެ. ރޫޅަންޖެހުނަސް ދެނެއް މަށެއް ނުގެންދެވޭނެ. މި ޖެހުނީ ކަންތަކާ!!!!!

އިސްތިހާރު

6 ޚިޔާލުތައް (+add yours?)

 1. sannati
  ފެބުރުއަރީ 25, 2010 @ 18:27:52

  “ey mi kon irakun board ah gendhanee”. CS

  ރައްދު

 2. ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓްރީ
  ފެބުރުއަރީ 23, 2010 @ 17:59:51

  Chief excel Officer is making all salary calculation

  ރައްދު

 3. ye ye
  ފެބުރުއަރީ 23, 2010 @ 17:02:39

  cofee aki sikudeege kaaanaa.. boalumun inthihaaha massahkakuraane..say yeye, 3 in 1

  ރައްދު

 4. kashibo
  ފެބުރުއަރީ 23, 2010 @ 16:59:40

  thii hotaa thakuga varah muhinmu vaahakathah dhekeveyey..thibunaa gothun MTCC staffun ekeega haadha gina vaguthu heydha kurevey. e ey kunfunnah varah ranglahu kameh kamah balan. ekuvirkamaa ekee ga kunfinge kanthakaa hiyaalu badhulukohlan emme ranglee hama kommeves kofee kada eh gaa..

  ރައްދު

 5. ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓްރީ
  ފެބުރުއަރީ 23, 2010 @ 15:34:16

  އެމްޓީސީސީ ހިންގާނެނެގޮތް ބްލޮގްގެ “އާޓިކަލް” ގައި އޮންނާނެކަމަށް ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓްރީ ވިދާޅުވެއްޖެ

  ރައްދު

 6. ayya
  ފެބުރުއަރީ 23, 2010 @ 13:00:53

  Thi structure dhuvahakuves nimeyne hene hiyye nuvey. Baea headun beynumeh nuvey emyhunge baaruthah kuda vaakah.emyhun beynun vany vyhaaves gina unit thah baaruge dashah genes ethan thanah nufooox foruvan. Mi structure ah badal genes v enme avahakah thi impliment kurumah MD ah govaaalan.

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s