Husvaahaka


ބިޒްނަސްމީ މިޤަރުނުގެ ކަމަކީބާވައޭވެސް ހިތަށް އަރައެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އިރު އުދަރެހުން ނައްޓާލުމާއި އެކު މި ކުންފުނީގެ ތަފާތު ގުރޫޕްތައް ތަފާތު ތަންތަނުގައި ތަފާތު ގަޑިގަޑީގައި އެއްވެ ކޮފީ ނުވަތަ ސަޔާއެކު މީހުންގެ ވާހަކަ އާއި ހުސްވާހަކަ ދެއްކުންއޮވެއެވެ. ފުރަތަމަ ހެނދުނުގެ ނާސްތާޔާ އެކު ލެވެލް ގްރޫޕްގެ މީހުން ޑިމޮކްރަސީގެ ކަޑަޔަށް އެއްވެ ދައްކާވާހަކަތައްނިމޭއިރު ހުންނަނީ އިރު މެދުޖެހެން ކައިރިވެފައެވެ.(އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް)

ހަމަ މިގަޑީގައި އޯލްޑް ބޯއީސްގެ ގްރޫޕެއްވެސް ހަމަ މި ބީދައިން ހަމަ މިތަނުގައި އެއްވެއެވެ. މިމީހުން ނިމޭގަޑިޔެއްނޭގެއެވެ. މާ ދިގުކޮށް ލިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ޕޮއިންޓް ތަކާއި ގަޑިތައް ފާހަގަ ކޮށްލާނަމެވެ. ތިޔާއިގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކުވެސް އޮފީސް ވާހަކަޔަށް ނުވަތަ އޮފީސް މީހަކާ ބެހޭގޮތުން ، ނޫންނަމަ ހުސްވާހަކަ އެއް އަޑުއަހާލަންބޭނުން ނަމަ މީގެން ގްރޫޕަކާ ގުޅިލާށެވެ.

ހެނދުނު:

ޑިމޮކްރަސީ ކަޑަ – ލެވެލްޗޭންޖް ކުރާ އަދި ސްޓްރަކްޗަރ ހަދާ ގްރޫޕް

ޑިމޮކްރަސީ ކަޑަ – އޯލްޑް ބޯއީސް ގެ ގަނެވިއްކާ ގްރޫޕް

ކަފަ ކަޑަ – ކްލަބް ގްރޫޕް

ސައުތުކަޑަ – މަތިޖީބް ގްރޫޕް

ސައުތުކަޑަ – ޕަކަޅާ ގްރޫޕް

މެންދުރު:

މެޓްރޯ – ލެވެލްޗޭންޖް ކުރާ އަދި ސްޓްރަކްޗަރ ހަދާ ގްރޫޕް

މެޓްރޯ – ހައްޤު ހޯދާ ގްރޫޕް

ރޭގަނޑު:

ކޮލެޖް ކަޑަ – އެއްކަލަ ގްރޫޕް

ކޮލެޖް ކަޑަ – ބޮޑީގާޑް ގްރޫޕް

1 ނަމްބަރު ކަޑަ – ބްލޮގް ގްރޫޕް

ދެން އަންނަ އާރޓިކަލް އެއްގާ އަންހެން ގްރޫޕް އެއްވާތަންތަނުގެ ނަންތަކާއި ގަޑިތައް ހުށަ ހަޅާލާނަމަވެ.

އިސްތިހާރު

8 ޚިޔާލުތައް (+add yours?)

 1. dhireyraha
  ފެބުރުއަރީ 28, 2010 @ 16:13:35

  hama hus holhi vaahaka. ehenu vaany. mihaaru elaalan vefa huri expaire thakethi dho

  ރައްދު

 2. Amayaa
  ފެބުރުއަރީ 23, 2010 @ 11:52:49

  informal communication is really necessary for a organisation…ekam vaki hudhoodhegge thereyga dho

  ރައްދު

 3. hardtalk
  ފެބުރުއަރީ 22, 2010 @ 20:18:01

  “HUSVAAHAKA”

  IS involves in private business
  make private sites and softwares at office hours
  download movies using dhiraagu expensive line

  overhaul corrupted IS ….more news to come in next comment

  ރައްދު

 4. cow
  ފެބުރުއަރީ 22, 2010 @ 20:07:04

  Kalo masha ovey laptop eh dheefa….. mikameh neygeyne mikufuneege meehunakaves, athif party zamaa nuga eves goteh neti behi iru lavaalee.

  Kunfeneege haalatu miyee, keekuraanee dho

  Department takun head kan kuraatee kiyaafa behi laptop, dhin iru emeehuna eythi beynun kuran ves neygey;

  Neygey list ga himeneyne, shyryn, abida, jabeen, usman, etc
  Bala komes usoolakun nu midhey jeheynee
  Noonee department ah laptop dheebala, masaikai kuraa meehunan

  Etanun anetanan badhaluviyas ateh nuleve, head kan atuleema laptop atulan vejje nu, meehaku keduneema ves laptop ateh nuleve, geluneema ves kameh nuvey.

  Harudhanaa usooleh ge matin bahaaa, kuraa masaikatuge gotun beynun vayaa mu dheebala, adhi eki fenvaru ge echeti dheefa huree.

  ރައްދު

 5. Magey
  ފެބުރުއަރީ 22, 2010 @ 18:52:12

  Kobaa mithanun Promotion group aki. e group aa eku sayah dhaan beynunvaneee.mithanuge ney adhi 1 group article liyunumeehaa yah mi group ge vaahaka eves varakah neygeneebaa. haadha mauloomaathu dhashey.

  ރައްދު

 6. 4 Idiots
  ފެބުރުއަރީ 22, 2010 @ 18:49:42

  ehehhe, Mai paagal hooo, realy paagal hooo. mai jaanthaa neheehoo these groups are getting rupees 90,000.00 per month. kiyaa karo.
  Wo ulookaa group compnay haraab ho gaeehooo.

  ރައްދު

 7. kakka
  ފެބުރުއަރީ 22, 2010 @ 15:41:27

  Rani Group – Olive Garden
  Goma Group – Head Office 5 th Floor Pantry
  Bright Club – Head Office 2 nd Floor Pantry
  Manjey’s – Procurement Tea Room

  ރައްދު

 8. ?
  ފެބުރުއަރީ 22, 2010 @ 13:14:43

  article ge linkuthah raglHuh kola dheebla..vaanuvaa neyge

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s