Memo: Medical Insurrance card


On 18th February, 2010, following mail was sent to all the staff in MTCC. We take the privilege to forward this information to more employees.

3 ޚިޔާލުތައް (+add yours?)

 1. 32
  ފެބުރުއަރީ 23, 2010 @ 00:49:20

  it was not a memo but an email. anyway thanks for sharing it. i have been informed but its a pitty.

  ރައްދު

 2. DD
  ފެބުރުއަރީ 21, 2010 @ 10:12:15

  mee kon dhuvaheh printeru halaaju vi vaahaka bunana. 3 mas dhuvas fahun adhi HR ah mi engunee printeru halaaku vi vaahaka bunanves. HR bodun isthiufaa dhee nooni HR uvaalaa. Noonee mikan kureveyne meehakaa ethan havaalu kurey, mithaa ikhulaastheri meehun ebathibi.

  ރައްދު

 3. އެތެރެފަރާތް.
  ފެބުރުއަރީ 20, 2010 @ 13:24:23

  މީދެން ކިހާހެއްވާ ކަމެއް، އެލައިޑްގަ އުޅޭ ރައްޓެއްސެއްކައިރީ އަހާލީމާ ބުނަނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ލާރި ނުދައްކައިގެން ދޫނުކޮށް ހުރިވާހަކަ އެކަމަކު އެޗް.އާރ މީހުން މިކިޔަނީ ވަކިއެއްޗެއް. މިޒަމާނުގަ ފާލުވެގެންވާ ދޮގުހަދާތީ މައްސަލައަކީ ކަމެއްގެ ހަޤީގަތް އޮޅުވާލުމުގެ ބަދަލުގައި ކަންހިނގާގޮތް މުވައްޒަފުންނަށް ކިޔައިދޭނަމަ ކުންފުންޏާއި ދޭތެރޭ މުވައްޒަފުންވެސް ހަމްދަރުދީވާނެ، މިހެން ފާޑުފާޑުގެ މެމޯ ނެރެންޏާ އަބަދުވެސް ޖަވާބުދާރީވާން އުނދަގޫވާނެ. އެބުނާ ޕްރިންޓަރ ހަލާލުވީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ ލޯގޯ އަރާތީތަ؟ ދާދި މިދާކަށް ދުވަހުވެސް އަހަރެންދަންނަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ހަމަތިބުނާ ފޮޓޯޖެހި ކާރޑް ހަދައިފި.މީގެ ތެދުދޮގު ހޯދުމަށް ތިބޭފުޅުން ބެނުމިއްޔާ އެލައިޑް. އިންސުއަރރެނސްގެ 3341001،3324612 ފޯނަށް ގުޅުއްވާ ލައްވާ އެތަނުގައި ތިއްބަވާނީ ތެދުބުނަން ދަންނަކުދިންinfo@alliedmaldives.net . ނޫނީ މައިލްކޮށްލާ

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: