114: Shadow Dhonbe


Some says, during Nafa Mr.S.Engineer was transferred from the contracting to MREIC due to political pressure caused by the present HOD of the contracting. Few disagree on this and according to those Sheed did not perform well so Nafa wanted him to be removed .Anyway, now Nafa has gone , and acting MD Sappe wanted to disclose MREIC. Sheed has lost his mind and like a watch dog he is guarding MD office.

This guy has not done much to the company. Failed almost all the projects those he monitored. Began with laamu thundi harbour which was one of the most draging projects with so many completion date..Laamu housing was again a slap on his face by the sub contractor who ran away with everything. In Laamu sewerage project, he has travel much time to get material which has also failed. His boy doesn’t even know the completion date of this project.

Following Sappe as a shadow is one thing he is very good at. MRF 1000.00/day earned by him must be deducted to MD secretary salary since his responsibilities have diminished.
He is trying to move to Directors cabin so he could be closer to the MD. He personally believes he will be promoted to deputy Managing directors’ post. Today he will be moving to the fifth floor, lets see what will happen next……

އިސްތިހާރު

16 ޚިޔާލުތައް (+add yours?)

 1. VERY SENIOR
  ފެބުރުއަރީ 04, 2010 @ 13:35:20

  I have nothing to gain. I donnot know why you are keeping telling everybody that i wrote this article. You are wrong again…..my advice is to clam down if not everyone will believe that its all true

  ރައްދު

 2. dhontha
  ފެބުރުއަރީ 03, 2010 @ 22:58:18

  he is not good at anything. he acts naieve but really a devil. If you dig deep you will find something fishy about this guy. Never takes resposibility for his act. Lammu sewerage and maafushi jail project are two BIG evidence of his capacity. Jsut he is a brother of the A poltical figurehe will never be big. He scared of abdiha, what!!!!

  ރައްދު

 3. fulfilled
  ފެބުރުއަރީ 03, 2010 @ 08:36:27

  I don’t think it a good way to show your hatred to Shaheed this way. He is a cool guy and almost everybody likes him.
  The guy who wrote this article needs to look back own history. I don’t think its better either.

  ރައްދު

 4. k
  ފެބުރުއަރީ 02, 2010 @ 17:36:29

  hmmmmhmhmhm. Laamuga nujahaanebaa gaiga.

  ރައްދު

 5. Shadow Dhonbe
  ފެބުރުއަރީ 02, 2010 @ 17:35:18

  އަޑުގަދަކޮށްކޮށްފަ ތިބެންޖެހޭނީ. ކުންފުނިން ކިޔަވަންފޮނުވީމަ ފާސްނުވެގެން އައިސްބޭނުންވަނީ އަދިވެސް އަދިވެސް މަތީ މަޤާމްތައް. ކޮއްކޯ މިޒަމާނުގަ މަޤާމަކީ ކިޔަވާފަތިބޭ ހިންގުންތެރިންނަށް ލިބޭއެއްޗެއް. ކުންފުނީގެ މަސައްކަތަށް ކެރަވަޅުހަދާ މީހުންނަށް ލިބޭއެއްޗެއްނޫން. ވީކްޑޭސް ގަ އުޅޭނީ ގިނައިން އޮފީހުންބެރުގަ ހޮނިހިރުދުވަސް ފުލްކޮށް އޮފީހުގަ. ވާހ ވާހ އަބަދުވެސް ބުރަކަށިން މަސްކެވޭތޯބަލާތި.

  ރައްދު

 6. dhaahilee
  ފެބުރުއަރީ 02, 2010 @ 16:57:20

  realestate verya aai admin veryaage thalhaalun nimunee Corporate veriya cabin nun beyrukohlun…haadha varugadha headun thakekey…adhi mihaaru realstate staffun thibeneyy golakah laaf fiththaalafa..emeehunge veriya emeehunah alhaanulaa dhiyaee laamu ah..kathah thah dhen mivanee kihehbaa…gohun goahah..

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: