103-madhen hee hee – 1


މަދެން ހީހީ – 1
مهرج
ހަދަރަމައުތުގެ ކިބަޅި ފަރާތުން ސަނަދު ނަގައިގެން މާލޭގެ ބައެއް މަދަރުސާތަކުގައި މުދީރުކަންކުރައްވާ ކޯލަންޕޫރުން އަނެއްކާ އިތުރު ސަނަދެއް ނަންގަވައިގެން ބައެއް (އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް)

ވުޒާރާ ތަކުގައި ޑިރެކްޓަރުކަމާ ނައިބުކަމާ ކުރައްވާ ވިޔަފާރީގެ ތެރަށް ވަންނަވާ، ސިޔާސީ މައިދާނުގާ ހަރަކާތްތެރި ވެލައްވާ އެރޮގުން ޙިދުމަތް ކުރައްވާ، ވިޔަފާރި ވެރިންނާ ސިޔާސީ ގޮތުން ސިޔާސަ ބޭފުޅުންނަށް ލަފާ އަރުވަމުން އެތަކެއް ކުންފުންޔެއް ހިންގަވާ ހުންނާނީ ހަމަ އެންމެ ބޭފުޅެކެވެ. އެއީ އަހަރެމެންގެ ލޮބުވެތި އެމްޑީ އަލްފާލިލް ނަފާ ދޮންބޭބެ އެވެ. އާންމު ކޮށް ކިޔާ ގޮތަޢް ނަމަ ނަފާ ކަޅޭ އެވެ.
ކޮންމެ އަކަސް މިނާ އަކީ އިލްމާ ހުނަރާ ފިސާރި ގާބިލިކަން ﷲ ދެއްވާފައިވާ އާދަމުގެ ދަރި (މާފް ކުރައްވާ އިބްރާހިމުގެ ދަރި މުހައްމަދު) އެކެވެ. މިކަމަށް ހެކިދޭ އެތައް ކަމެއް އެބަހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރޭގަ
* މީހުން އެއްކޮއްގެން ބަޖެޓު ހަދާ އެންމެ ފަހުން އަމިއްލަ އަތުން ބަޖެޓު ހެދުން. މީ އިގްސާދު ކުރުމުގެ މާތް އަސާސްގެ މައްޗައް ހެދިފައި އެމްޓީސީސީގެ ފުރަތަމަ ބަޖެޓެވެ.
* ބޭރު ކަރަ ތަކުން ކުންފުންޏަށް މުދާ ގަނެގެން ދާގީނާގެ ގޮތުގަ އެތެރެ ކުރުން. ހަރަދު ކުދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން.
* ޕްރޮޖެކްޓު ތަކުގެ އަގު ހެދުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެ، ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑިސްކައުންޓް ދިނުން. ކަސްޓަމަރުން ގެއްލޭތީ އެމްޓީސީސީގެ ކަސްޓަމަރުންގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން.
އިތުރު ވާހަކަ ދެވަނަ އެޕިސޯޑުގަ
އިސްތިހާރު

2 ޚިޔާލުތައް (+add yours?)

 1. 2005
  ޖަނަވަރީ 03, 2010 @ 12:21:19

  “Madhen hee hee” was a column Nafa contributed on an opposition magazine, when Gayyoom was in power. Where Nafa mocks gayyoom of his ill management skills and corruption. Now the author is mocking the same of Nafa of his poor management and corruption activities in this blog.

  ރައްދު

 2. 2010
  ޖަނަވަރީ 03, 2010 @ 02:31:03

  bal heying v kon kamaka..staffun olhaalashey bunanee kameh vegen ney…beynuun gothako hadhaalaanee,,,emmnah dhakkaalafayo onnaanee ekanthah . hadhan ebhuri tha hama bunelumaa eku bridgeh kurihe thanuga levvi haa verineh alert v adhi e othee kohfa roolhaalaifaam dhen la la laaaaaaaaaa

  mee aharenge vaahake eh nooon me hama emmenah ves egy kathah.

  konme kakmakah ves bayaku thibe, ebayaku ekamah maa qaabilvaaney…dhen konkameh neyfaih baanaigen huri haa kamakah ulhenee..

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: