heevaagi muazzifun


އެމްޓީސީސީގެ ހީވާގި ލޮބުވެތި ހުނަރުވެރި ދިވެހި މުޢައްޒަފުން  އަދި ވެރިން.
– ތިބާ

ތިޔަކުންފުންޏަކީ ވަކިމީހަކު ނުވަތަ ވަކިބަޔަކު ވަރުވާޔަށް ލިޔެގެން ކާން ދީފައި އޮތް ފަޅުރަށެއް ނޫނެވެ. (އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް)

ތިޔައީ ބަލަދުވެރިޔަކު ނެތް ދަރިޔެއް ނޫންކަން އަދު ހަނދާން ކުރަން އެބަޖެހެއެވެ.
ތިޔައީ ދިވެހިންގެ ވަރަށްގިނަ މުދަލާއި ފައިސާ އިސްރާފް ކޮށް އެއްވެސް ބެލުމެއް ނެތި އިހުމާލު ވަމުން ގެންދާ ކުންފުޏެކެވެ.
އެގޮތުން ދާދި ފަހުން އެމް ޓީސީސީގެ 80 ޓަނުގެ ކްރޭނެއް ހުޅުލެ ކައިރިއަށް ލަންކާ ބަޔަކު ފައްތާލި މަންޒަރު އަހުރެންގެ ލޮލުން ދުށީމެވެ.
އެމް ޓީސީސީގެ ފަރާތުން ޒަކީ ކިޔާބޭފުޅަކު ދެއްވި އިންޓަވިއު ވެސް އަޑުއެހީމެވެ. ވިދާޅުވީ (ބަނޑު އިރާއިގެން ގޮސް ކުރޭނު ވެއްޓުނީ) އިންނާލިށްލާހި ވައިންނާ އިލައިހި ރާޖިއޫން. އަދިވެސް މިދެންނެވި ކުރޭން އެއޮތީ އަޑީގައެވެ. ހަމަ މިގޮތަށް 
ކިހާ ވެހިކަލެއް  އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އިހުމާލު ވެގެން ނެތިގެން ދާނެ ބާ އޭ ހިތަށް އަރައެވެ.
ތިއަށްވުރެ މާބިޔަ ކުންފުންޏެއް މިއަދު ނެތިގެން އެދަނީ ހަމަ އަހަރު މެންގެ ލޯމަތީގައެވެ.( އެމް އެން އެސް އެލް)
މިސާލަކަށް ފުދެއެވެ.
މިހާރުގެ އެމް ޑީ ނަފާ ޔާ ހަވާލުވި ފަހުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކުރިއެރު މަކީ  މެދު ޕްރޮވިންސުން ރަގަޅު އަންބަކު ހޯދުނު ކަމެވެ.
މިއީ ހޮރައިޒަން ފިށަރީސް އަށް ވެސް ނުވި ކަމެ ކެވެ. ބުރުމާވެސް ވަރައް އެބަ އެކަމާ އުޅެއެވެ.
އެމް ޑީ ބުނުއްވިޔޯ (އަހަރެން މިހިރީ ކިޔަވައިގެން، އަހަރެނގެ ވިޔަފާރި އެބައޮތް، އަހައްނަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާ މައަކު ލިބޭ، މިތަނަށް މިއައީ އެއްމެ -/17000ރ އައް ހަމަކަލޭ މެން ނަށްޓަކާ، މިކުންފުނި ބަނގުރޫޓް ވީމާ ގެއްލުން ވާނީ ކަލޭމެންނަށް
އަދި ތިންމަސް ދުވަހުން ބަނގުރޫޓް ވެދާނެ، ހިއްވަރު ކޮއްފިއްޔާ ހަމަސް ދުވަހުން ކޮޅައް ޖަހާނަން )ވާއޮ ސުވީޓް ނުކަޑާ
އެމް. ތެދެއްމެ  ނަފާ ބުނިހެން ތިޔަބައި މީހުން ނުކިޔެވިޔަސް ހެޔޮ، ކުންފުންޏަށް ވިޔަފާރި ލިބުނަސް ނުލިބުނަސް ހެޔޮ،
ކަލޭމެން ނަށް ކުޑަމުސާރަ އެއް ލިބުނަސް އޯކޭ، ސަތާރަ ހާސް އެއީ ކޯއްޗެއް، ތިން މަސް ފާއިތު ވެ ހަމަސްފާއިތު ވެދިޔަ
ފަހުން މިފެނުނީ ކުންފުނިން ކުރިމަތި ފަރާތު ގައި ގިޑިގެ ކޮޅަށް ޖެހި ތަނެވެ. ޗަކޮޔައް ޗެހެރީ ވެފައެވެ. މަހިތަށް އެރިއެވެ.
އިސްތިހާރު

3 ޚިޔާލުތައް (+add yours?)

 1. astha
  ނޮވެމްބަރ 29, 2009 @ 18:19:53

  ASTHAA efadha meehakah tha ennekka mifaharu Province ferry mi havaalu kureee. hurihaa ferry thakeh Kaashidhoo kandah adiyah dhuvaalaafa. alhaa nulhaa hureema nimunee dho?.
  Zaki eh mikiyanee kurin DRP ge transport aaah behey bodumeehaatha?
  MTCC ge Adit report ga oiy gabool nukurevey Discount dhin meehaatha?
  hehhe mihaaru buneyo eyruves ma huree mi kolhu gaye.

  ރައްދު

 2. big B
  ނޮވެމްބަރ 29, 2009 @ 16:26:02

  ok but about the crane, wht i herad was some experience fellas recommeded not to take that job since the load of the chain block was heavier than the crane capacity. It was none other fault than the people who decided to take the job. V learn from experience and these shall not be repeated. but i heard the busses bought for TSD laamu zone was also recommeded as an unworthy but yet purchased.

  ރައްދު

 3. Xaki
  ނޮވެމްބަރ 29, 2009 @ 15:32:10

  evves othharehh huri article ehh noon. mi ahh vure maa rangalhu vaahaka dhakkan eba huri. Misaalakahh Department nuhingey verin nahh promotion libey vaahaka. SE in DD ahh badhalhu vaa vaahaka. Bolahh kandhuraa ahh nubalaane vaahaka. Mikankamaa visnun maa budhdhi veri.

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: