hiyaalu faalhukraanan 1

ޚިޔާލު ފާޅުކުރާނަން، ބާބް 1
ޓީއެސްޑީ ހަބް ތައް…
=ކުޑޭ..=

އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖްމަންޓުން ކުންފުނީ މަސްލަހަތަށް ނުބައްލަވާ ޕާޓީގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރައްވައިގެން ހިންގެވި އެއް ޕްރޮޖެކްޓަކީ ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގައިމު ކުރުމެވެ. މިކަމަށް ވަރަށްގިނަ އަދަދަކަށް ލޯންޗު ބައްލަވައިގަތެވެ. އަދި ރީޖަނަލް އޮފީސްތަކެއް ގައިމުކުރެވި، ސްޓާފުންތަކެއް ވައްދާ އަގުބޮޑު ކޮޓަރިތަކެއް ބިނާ ކުރެއްވިއެވެ.

“(އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް)

More

އިސްތިހާރު

10 keys to bring more inspiration into your life

Have you ever asked yourself what is inspiration?
When the word inspiration is broken down into it’s component parts, it simply means “in – spirit”. More