Dilbert – 20 April 1989


We will republish Dilbert comic strips here on MTCC Blog. Dilbert was and is an American newspaper comic strip that treated workday life in a large corporation, written and drawn by Scott Adams. According to wikipedia  – Dilbert portrays corporate culture as a Kafkaesque world of bureaucracy for its own sake and office politics that stand in the way of productivity, where employees’ skills and efforts are not rewarded, and busy work is praised. Much of the humor emerges as the audience sees the characters making obviously ridiculous decisions that are natural reactions to mismanagement.

 

 

Dilbert : Presentation skills

Dilbert : Presentation skills

އިސްތިހާރު

2 ޚިޔާލުތައް (+add yours?)

 1. Batman
  މާރިޗު 02, 2009 @ 19:23:01

  I think the Animal Farm could be a better option. ” All are Equal, but Some are more Equal” .. hope you guys got the point…

  ރައްދު

 2. Magey
  މާރިޗު 02, 2009 @ 17:20:22

  މީ ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ ބްލޮގެއް މި ބްލޮގަށް އާރޓިކަލް ނުވަތަ ކޮމެންޓްސް އަރަނީ ބްލޮގް އަށް ބަލަހައްޓާ ނުނީ އަޕްލޯޑް ކުރާމީހުން ގަޔާވާ އެއްޗެހި އެކަނި.

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: