Just for the namesake?


(By Email)

MTCC has become habit of producing subsidies, departments, units or post for some unknown reason. Even some operations are questionable. Many say it’s politically influenced or just for the namesake. I leave this to the readers. Here are some of the many areas noted (not on any order);

1 Travel Bureau

2 AIM

3 Real-estate

4 TSD hubs

5 TSD bus operations (1.5 mils for 3 un-operating busses!)

6 Rentals/ Laamu Atoll

7 Rentals/Hulhumale,

8 Rentals/Rent a bike

9 Marketing Department

10 Sales department/ outboard engines

New Management needs to analyses their priorities, especially on financial status before we loose everything.

އިސްތިހާރު

3 ޚިޔާލުތައް (+add yours?)

 1. qwerty
  ފެބުރުއަރީ 17, 2009 @ 13:27:06

  The following shows the latest news updated on AIM web site…

  “Announcements
  Select by year: | 2007 || 2009 |

  Clarifications
  Date: 10/09/2007
  Clarifications Requested by Interested Parties.
  Please download the below PDF file for details. ”

  I wonder they didnot anything in year 2008 than something really illegal….So what is happening in this MEGA Company formed by X president?

  ރައްދު

 2. enkolhu
  ފެބުރުއަރީ 16, 2009 @ 01:00:14

  ލ.އަތޮޅު ރެންޓަލްސް އިން އެކަނިނޫންތަ ގެއްލުންވަނީ؟ ފައިދާ ނެގެން އޮތީ ލާމު އަތޮޅުގެ ހަބް ވަރުގަދަ ކޮށްގެން، ފަހުގެ އެމް.ޑީ. މިހާ ގިނަގިނައިން ލ އަށް މި ދަރުފުޅުކުރައްވަނީ އެހެންވެގެނޯ. މީ ހިޔެއްނުވޭ އާދައިގެ ކަމެއްހެން، މުކުރިމަގު އަވަށުގައި ހުރި މާގިނަ އެއްކޮށް އާރުލާފައިހުރި ރުކެއްހުރިކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކަންފަށައިފި. އެމް.ޓީ ސީ.ސީ ން މިހާރު ތައްޔާރުވަމުން ދަނީ މި ރުކުގެ ވެރިމީހާ އަތުން ރުއްހޯދައިގެން ރާކުރަން، މީ ވަރަށް ރަނގަޅު އިންކަމް ލިބޭނެ ކަމެއްކަމަށް ބޯޑަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަވަނީ.

  ރައްދު

 3. I
  ފެބުރުއަރީ 14, 2009 @ 10:57:57

  Just for your information “RENT A BIKE” is not a subsidiary, neither unit or department. Its a marketing brand of MTCC.

  Why writer mentioned only few units and departments? Do you think thats the only non-functional units or Departments?

  Let add some of my view. I think some of the those mentioned units and departments are for diversifying MTCC business, However due to various reasons, such as lack of market research, lack of management capacity etc.

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: