Ferry Service


From a correspondent
edited slightly by MTCCs’ blog

I have nothing against MTCC but I have a lot against their services to the public. Sometimes back I wrote directly to MTCC through their website and later in a mail urging them to become more responsible and environment friendly in their ferry operation. To date, I Haven’t received a reply or any acknowledgment and nothing happened for a long time. People still throw empty drinks cans, bottles, candy wrappers and plastic bags into the sea.

However, I guess it is also important to note the improvements. It took them a long time to designate seating for pregnant women and the elderly as is customary for all public transport providers elsewhere in the world.

This is yet another ‘half baked potato’ for the public. There is a sign overhead, above the eyelevel stating that the seat is reserved for the sick, elderly and pregnant women. It is sometimes funny to see this seat fully occupied by healthy young men who are oblivious to the sign above. Maldivians are new to public transport systems. The etiquettes and standards of conduct aboard a public transport vessel are relatively new to many Maldivians. It is part of MTCCs responsibility to educate the public on how one must conduct him or herself on the ferry.

This time however, I am concerned with another aspect of the ferry operation. Ferries are public transport and as such it is incumbent upon the service provider to ensure that the product is ‘fit’ enough for human consumption. As it is a service, the service-scape, or the Dhonis in this case must be clean, tidy and hygienic enough to be used by the public. Sadly, this is not the case. Most of the Dhonis are infested with cockroaches. The other day, my son simply refused to sit down because he saw cockroaches running around merrily as if weren’t there! Cockroaches carry diseases and if colonies of them are allowed to come into contact with us and our children via the surfaces we sit on. Shouldn’t some one be concerned?

The last couple of days, my timing coincided with a ferry with an engine that bellows out thick, black smoke. Due to the direction of the wind and the pressure created when the doors at the front are closed, the smoke is sucked into the Dhoni. The smoke and the diesel fumes choked passengers and my son started coughing and wheezing. Passengers are left to endure this for the whole duration of the trip. I hear people say that a healthy engine will not produce smoke. If it is true, shouldn’t someone within the MTCC ranks be concerned? And subjecting passengers to potentially hazardous situations, where they are forced to inhale smoke and diesel fumes, is not what I expect from a responsible service provider.

އިސްތިހާރު

2 ޚިޔާލުތައް (+add yours?)

 1. enkolhu
  ފެބުރުއަރީ 16, 2009 @ 00:52:11

  ކީއްތޯ ކުރާނީ، މީވަކިސަރުކާރެއްގެ ކަމެއްނޫން، ކޮންމެމީހަކު ވެރިކަމުގައި ހުއްޓަސް ޤައުމުން ކަރަޕްސަން ފިލާ ނުދަނީސް މިކަމެއްނުވާނެ. ކިރިޔާވެސް ވެރިންގެ ލަޤަބުން ލައްވާލާ މީހަކު ވިއްޔާ އަމިއްލަ ލޯންޗް ސެކްސަންތައްހުރޭ، ނުވިތާކަށް އަމިއްލަ ފެރީހުރޭ. 2 ލައްކައަށް ގަންނަފެރީ ހިސާބުތައް ނިމޭ އިރު ކުންފުނިން 8 ލައްކަ ބޭރުވޭ. ދެންބުނޭ މައުމޫނެ، މިހާރު ހުރީ ކޮންމޫނެއް. ނުނީ ބުނާނީ މީ ކަޕޫރް އާއިލާގެ ކަމެކޭ. ކޮބާ މިހާރު ކަޕޫރް އާއިލާގެ މީހުން. ދެން ލަލަލާ

  ރައްދު

 2. mohamed
  ފެބުރުއަރީ 15, 2009 @ 01:18:33

  sarukaaru muazafunge musaara bodukurikameh neygeneehe.
  mtcc ahlaari nulibeneehe. muazzfunah dhathikurumuge fiyavalhu alhanee mee
  mimeehunge amilla compeneeahe adhives nufudheneehe.thankolheh bduvarehmee.
  thiyakuraa hiyvara saabahe.mtcc in “Thalih”” ah vazeefaadhin meehakah saabas.
  ???????????????????

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: